Strona główna NIL

   


Biuletyn Informacji Publicznej

6 września 2001 r. Sejm uchwalił USTAWĘ o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4) oraz ustala zasady oraz tryb udostępniania tych informacji. Zgodnie z ustawą, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są m. in. organy samorządów zawodowych.

17 maja 2002 r. zostało przyjęte ROZPORZĄDZENIE MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Rozporządzenie to określa m. in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępniania informacji publicznej.

Naczelna Izba Lekarska oraz wszystkie 24 Okręgowe Izby Lekarskie są zobowiązane prowadzić podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.

W portalu Naczelnej Izby Lekarskiej oraz w serwisach Okręgowych Izb Lekarskich strony stanowiące BIP są oznaczone w prawym górnym rogu małą ikoną BIP. Kliknięcie na ikonie powoduje wyświetlenie informacji oraz instrukcji dotyczących BIP.

Ikona umieszczona pod menu z lewej strony ekranu wywołuje stronę główną BIP.


Wybierz strony:

» Opis Biuletynu Informacji Publicznej
» Zasady działania i wymagania techniczne BIP

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020