Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. 22 621 12 11, 22 621 04 93; tel. MON: 261/845 675, 261/845 653, 261/845 580 (tel./fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Stanowisko RL WIL z dnia 20 września 2019 r.
Na posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL w dniu 20 września 2019 r. rada podjęła stanowisko, w którym w pełni popiera prowadzoną przez Okręgową Radę Lekarską OIL w Warszawie akcję Narodowy Kryzys Zdrowia (www.polskatochorykraj).
Wejdź na stronę "Polska to chory kraj" - poczytaj o akcji i podpisz manifest.

Przeczytaj stanowisko RL WIL...
Stanowisko RL WIL.pdf 2019.09.24    (244 KB) 

Przypominamy! e-recepty od stycznia 2020 r.!
Przypominamy, iż zgodnie z przepisami prawa (USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657) od stycznia 2020 roku w obiegu mogą pozostać tylko recepty w formie elektronicznej tzw. e-recepty (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie).
Więcej informacji na temat e-recept znajdziecie Państwo w załączonym zbiorze.
e-recepty.doc 2019.07.11    (331 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Na podstronie Centrum Systemów Informacyjnych Służby Zdrowia dedykowanej e-recepcie zamieszczone są pomocne informacje i dokumenty. Zachęcamy do odwiedzenia tej strony.

Kursy przygotowujące do LEK i LDEK
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapraszają na kolejną edycję kursów przygotowujących do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (najbliższa edycja kursu odbędzie się w dniach: 02-06.09.2019) oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (kurs odbędzie się w dniach: 26-30.08.2019 r.).
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły dotyczące ww. kursów znajdują się na stronach OIL w Łodzi:
Kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego - LEK
Kurs przygotowujący do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego - LDEK
    Praca w Połczynie
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. zatrudni lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej.
Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Zapewniamy mieszkanie służbowe. Tel. 664488062

Żaneta Tochor
Dyrektor ds. lecznictwa
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn-Zdrój
Tel.: +48 94 36 62 424, Fax: +48 94 36 62 470
Tel. mobilny: +48 664 488 062 Tel. stacj.: +48 94 382 11 21 www.uzdrowisko-polczyn.pl
e-mail: ztochor@uzdrowisko-polczyn.pl

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. zatrudni lekarzy
W związku z ciągłym rozwojem naszego szpitala zatrudnimy od zaraz lekarzy, lekarzy- specjalistów w dziedzinach:
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej
 • chorób wewnętrznych
 • chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologii
 • reumatologii
oraz chętnych do specjalizowania się w rehabilitacji medycznej.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o kontrakt lub umowę o pracę
 • pracę w rozwojowej firmie, w miłej atmosferze
 • możliwość doskonalenia się i poszerzania kompetencji
 • możliwość zamieszkania na terenie szpitala w otoczeniu kompleksu leśno-parkowego.
Posiadamy wolne miejsca na specjalizację - również w trybie rezydentury.

Wszelkich informacji udziela dział służb pracowniczych, tel.: 75 645 9712. Zapraszamy do składania CV osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej:
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra
lub elektronicznej: sekretariat @ dcr.org.pl
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

Nowe zarządzenie NFZ
Od 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
Krótki opis tych zmian oraz stosunek do nich samorządu lekarskiego znaleźć można pod adresem:
https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/komisja-stomatologiczna/sprawy-biezace/sprawozdania-do-nfz-pierwszy-wolny-termin-udzielenia-swiadczenia.

Do pobrania - wniosek dotyczący przywrócenia możliwości raportowania pierwszego wolnego terminu przyjęć w trybie cotygodniowym.
wzor_wniosku.doc 2019.06.26    (26 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


List otwarty Prezesa NRL
Szanowni Państwo,
dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci małego Szymona w szpitalu Dziecięcym im. prof. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej. Jest to ogromna tragedia dla Rodziców i Bliskich, z którymi łączymy się w bólu. Jest również osobistym i zawodowym dramatem dla lekarzy zmarłego Pacjenta.
Musimy pamiętać, że ze względu na tajemnicę lekarską, tylko oni oraz Rodzice Zmarłego znają szczegóły przebiegu leczenia. Apeluję do całego społeczeństwa, które przez ostatnie dni śledziło hospitalizację Szymonka, aby zachowało rozwagę, właściwie oceniło działania lekarskie oraz powstrzymało się od nieuprawnionego opiniowania i tzw. hejtowania personelu medycznego szpitala przy ul. Niekłańskiej oraz całego środowiska lekarskiego.
Zapewniam, że lekarze zrobili wszystko, co w ich mocy, aby uratować małego Szymonka. W trakcie hospitalizacji odbyły się liczne konsylia, w tym z udziałem lekarza wybranego przez Rodzinę Zmarłego. Niestety, zmarły chłopczyk trafił do szpitala już z nieodwracalnym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. Nastąpiła śmierć mózgu. W takich przypadkach, uporczywa terapia jest nieskuteczna i jest wyborem nieetycznym. Przedłuża umieranie oraz daje niepotrzebną nadzieję Bliskim Pacjenta, co może przysparzać im dodatkowych cierpień. Nawet w tak bliskiej nam religii katolickiej podkreśla się, że "Prawo do życia ukonkretnia się u śmiertelnie chorego jako prawo do umierania w spokoju, z zachowaniem godności ludzkiej i chrześcijańskiej. Nie może ono oznaczać prawa do zadania sobie śmierci, ale do przeżywania śmierci po ludzku i po chrześcijańsku oraz nieuciekania przed nią za wszelką cenę" [Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Karta Pracowników Służby Zdrowia. Watykan, 1995; nr 119]. Uprzejmie proszę Państwa o uszanowanie majestatu śmierci oraz tego bardzo ciężkiego czasu dla Rodziny zmarłego Szymonka i jego lekarzy. Wykorzystywanie ich tragedii do dania upustu swojej frustracji lub próby zaistnienia w mediach, jest rzeczą gorszącą i uwłaczającą naszemu człowieczeństwu. Akty przemocy i nienawiści powinny być zastąpione szacunkiem i wsparciem dla Rodziny Zmarłego, jak i jego lekarzy.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej MATYJA
Prezes NRL
    Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania PWZ
Wykaz dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty:
 • Wniosek o przyznanie prawa..." W1 - w załączniku.
 • Miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni (po uzyskaniu odpisu dyplomu należy go złożyć do WIL) lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
 • Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy - wzór w załączniku.
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Radę Lekarską WIL - dokument do wypełnienia w załączniku.
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Ksero dowodu osobistego (obydwie strony).
 • Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska).
 • Ksero umowy z MON-em dotyczącej pełnienia służby wojskowej a po otrzymaniu także rozkazów personalnych wyznaczających na stanowiska służbowe (miejsca stażowe).
Komplet dokumentów należy złożyć do Komisji ds. Rejestru Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (osoba upoważniona winna przy sobie posiadać oryginały skopiowanych dokumentów do wglądu):
Biuro Wojskowej Izby Lekarskiej
Komisja ds. Rejestru Lekarzy
ul. Koszykowa 78 (wejście C, od ul. Wilczej, jak do apteki, 1 piętro)
00-909 Warszawa
KONTAKT
Edyta Klimkiewicz, pokój 183
tel. 22 621 04 93 wew. 186
fax. 22 621 04 93 wew. 195
e.klimkiewicz@hipokrates.org

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26 lipca br. (piątek)


RODO_oswiadczenie lekarza do wniosku o przyznanie PWZ.doc 2019.06.18    (45 KB)  
doc_rejestr_pliki_orzeczenie o stanie zdrowia.doc 2019.06.18    (40 KB)  
doc_rejestr_pliki_oswiadczenie o niekaralnosci.doc 2019.06.18    (106 KB)  
doc_rejestr_pliki_w1.pdf 2019.06.18    (265 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Informacja bieżąca Komisji KiDZ
Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL uprzejmie informuje lekarzy, członków WIL o ofercie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, umożliwiającej skorzystanie przez lekarzy z bezpłatnego uczestnictwa na Medycznej Platformie Edukacyjnej tej fundacji z kursów doskonalących. Zachęcamy więc do uczestnictwa w nw. kursach:
1. „Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy”.
2. „Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową”.
Autorem obu szkoleń jest prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Z satysfakcja Informujemy również za pośrednictwem tej fundacji, że kampania społeczna „Wyprzedzamy nowotwór” uzyskała patronat honorowy Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie, a TVP 2 jest patronem medialnym tej fundacji.

Ubezpieczenia oc członków WIL
Informujemy, że dzięki wspólnej inicjatywie Wojskowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie we współpracy z PZU SA powstał program ubezpieczeń skierowany do lekarzy i lekarzy dentystów członków OIL w Warszawie oraz członków WIL.
Umowa gwarantuje lekarzom ochronę ubezpieczeniową opłacaną odpowiednio przez izbę, której są członkiem w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego lub dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą), bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów.
Szczegóły pod poniższymi linkami.

Komunikat_ubezpieczenia.doc 2019.05.14    (41 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Stanowisko w sprawie wyceny świadczeń szpitalnych
Koleżanki i Koledzy!
Pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym zostało wysłane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowisko w sprawie wprowadzonych zarządzeniem Prezesa NFZ dyskryminacyjnych regulacji dotyczących wyceny niektórych świadczeń szpitalnych. Jest to wspólne stanowisko, podpisane przeze mnie oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego Stanowisko, będące kontynuacją działań zapoczątkowanych stanowiskiem Nr 37/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że pismo z apelem o poparcie działań samorządu w tym zakresie zostało wystosowane do m.in. posłów lekarzy – członków Komisji Zdrowia Sejmu RP, przewodniczących klubów poselskich, Marszałków Sejmu i Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjentów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pracodawców RP.
W załączeniu przesyłam kopie pisma skierowanego do Ministra Zdrowia oraz wspólnego stanowiska.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Andrzej Matyja
Prezes NRL
10.05.2019 r.
Pismo Prezesa NRL_MZ_10.05.2019.pdf 2019.05.14    (411 KB) 
Stanowisko Prezesa NRL i Przewodniczącego KRAUM.pdf 2019.05.14    (496 KB) 


Umowa KKiDZ WIL z firmą „Bethink sp. z o. o.”
Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL zawarła umowę partnerskiej z firmą „Bethink sp. z o. o.”, organizującą kursy przygotowujące do LEK/LDEK, a także inne kursy uruchamiane na platformie internetowej.
Zainteresowanych udziałem w tych kursach i dofinansowaniem do nich zachęcamy do przeczytania poniższego komunikatu.
Informacja KKiDZ LEK_LDEK.doc 2019.05.10    (26 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Komisja Bioetyczna Wojskowej Izby Lekarskiej.
Komisja wyraża opinię o projekcie eksperymentu medycznego (leczniczego i badawczego) realizowanego na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej- w drodze uchwały, przy uwzględnieniu kryteriów etycznych, uwarunkowań prawnych polegających na ocenie zgodności eksperymentu z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, a także celowości i wykonalności projektu medycznego.
Komisja Bioetyczna została powołana przez Radę Lekarską Wojskowej Izby Lekarskiej uchwałą nr 2740/17/VII z dnia 20 stycznia 2017 r. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
Wniosek o wydanie opinii wnioskodawca składa w siedzibie Komisji Bioetycznej w Wojskowej Izbie Lekarskiej ( ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa) bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji lub Sekretarza Komisji.
W skład Komisji Bioetycznej Wojskowej Izby Lekarskiej wchodzą:
 1. płk w st. spocz. prof. DZIUK EUGENIUSZ – medycyna nuklearna – Przewodniczący
 2. płk w st. spocz. dr hab. farm. PIECHOTA WIESŁAW – farmacja zastępca Przewodniczącego
 3. mgr piel. WOJTAK ALEKSANDRA – Sekretarz
 4. ks. ppłk rez. dr filozofii BOŻEJEWICZ WIESŁAW – kapelan
 5. ppłk rez. dr n. med. BILSKI MAREK – radiologia
 6. płk rez. mgr CHOMAĆ WALDEMAR - prawnik
 7. płk rez. dr hab. n.med. KALICKI BOLESŁAW – pediatria
 8. płk w st. spocz. prof. KLUKOWSKI KRZYSZTOF – medycyna lotnicza
 9. dr hab. n. med. SKROBOWSKI ANDRZEJ – kardiologia
 10. płk rez. prof. WITCZAK WŁADYSŁAW - choroby wewnętrzne
 11. płk rez. dr n. med. ZARĘBA ZBIGNIEW - chirurgia
Informacji o składaniu wniosku w związku z badaniem klinicznym udziela Przewodniczący Komisji (edziuk@wim.mil.pl tel. 665707204) lub Sekretarz Komisji (a.wojtak@ckppip.edu.pl tel. 503104302)

Karta rejestracyjna ZGŁOSZENIA PROJEKTU BADAŃ do Komisji Bioetycznej WIL:

 1. Tytuł projektu:
 2. Autor/Kierownik projektu badawczego:
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej zgłaszającej projekt:
 4. Jednostki organizacyjne, w których będzie realizowany projekt:
 5. Sposób finansowania:
 6. Ewentualne inne zespoły badawcze i instytucje realizujące ten sam projekt:
 7. Liczba chorych biorących udział w badaniach:
  1. a) hospitalizowanych:
  2. b) ambulatoryjnych:
  3. Termin zakończenia badania:

  Wypełnia Komisja:
  1. Recenzja:
  2. Data wydania zgody/odrzucenia projektu:

XXXVII Zjazd Lekarzy WIL
29 marca 2019 r. odbył się doroczny XXXVII Zjazd Lekarzy WIL. Podczas Zjazdu przedstawiono sprawozdania organów WIL za 1018 r. oraz przyjęto 8 uchwal i jeden apel.
Poniżej prezentujemy Sprawozdania organów WIL z działalności w 2018 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL.doc 2019.03.25    (29 KB)  
Sprawozdanie Prezesa RL WIL.doc 2019.03.25    (51 KB)  
Sprawozdanie ROZ WIL.doc 2019.03.25    (56 KB)  
Sprawozdanie Sądu Lekarskiego WIL.doc 2019.03.25    (34 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Projekt budżetu WIL na 2019 r.
Projekt budżetu WIL na 2019 r - rozszerzony.pdf 2019.03.25    (401 KB) 
Projekt budżetu WIL na 2019 r.doc 2019.03.25    (42 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Sprawozdanie Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego WIL.
Sprawozdanie KKiDZ WIL.doc 2019.03.25    (72 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Wyniki wyborów uzupełniających na stanowiska członków Sądu Lekarskiego WIL na VIII kadencję.
Poniżej prezentujemy obwieszczenie Komisji Wyborczej WIL o wynikach tych wyborów:
obwieszczenie.pdf 2019.04.03    (178 KB) 

oraz uchwały zjazdowe i apel
Uchwala nr 1 Regulamin Zjazdu.doc 2019.05.13    (195 KB)  
Uchwała nr 2 Wybór Prezydium Zjazdu.doc 2019.05.13    (191 KB)  
Uchwała nr 3 Porządek obrad.doc 2019.05.13    (191 KB)  
Uchwała nr 4 Wybór Komisji.doc 2019.05.13    (191 KB)  
Uchwała nr 5 Zatwierdzenie Rocznych Sprawozdań.doc 2019.05.13    (191 KB)  
Uchwała nr 6 Udzielenia Absolutorium RL.doc 2019.05.13    (56 KB)  
Uchwała nr 7 Uchwalenie Budżetu.doc 2019.05.13    (191 KB)  
Uchwała nr 8 O dofinansowaniu szkoleń w 2019 r.doc 2019.06.11    (129 KB)  
Zjazd XXXVII - Apel Zjazdu WIL.doc 2019.05.13    (38 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej
Zbliża się druga sesja Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Każdy uczestnik może aplikować o kwotę do 10 tysięcy złotych na odbycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce oraz za granicą. Dokumenty do nadchodzącej drugiej sesji należy składać do końca maja. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.nil.org.pl zakładka "System Stypendialny". Biorąc pod uwagę znaczne różnice w liczbie zgłoszeń lekarzy i lekarzy dentystów z poszczególnych samorządów okręgowych zasadnym wydaje się poinformowanie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, w wieku do 35 roku życia, o możliwości aplikowania o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej.
Dokumenty do poszczególnych sesji składamy do końca lutego, maja, sierpnia i listopada. Laureaci są wyłaniani do końca marca, czerwca, września oraz grudnia.

Zmiany w zasadach dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego
Na XXXVII Zjeździe Lekarzy WIL w dniu 29 marca 2019 r. podjęta została nowa uchwala w sprawie zasad zwrotu kosztów lub dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów upoważnionych do prowadzenia tego kształcenia.
Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem uchwały, który wraz z załącznikami opublikowany jest pod poniższym linkiem
Uchwała Zjazdu o dofinansowaniu w 2019 r.doc 2019.05.10    (128 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Uwaga członkowie WIL!
Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy zamierzających uczestniczyć w kursach doskonalących organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej WIM w 2019 r.

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego informuje, że prowadzenie rekrutacji i zapisy lekarzy na kursy doskonalące ujęte w Planie Tematycznym Przedsięwzięć Szkoleniowych na 2019 r. prowadzone będą w systemie elektronicznym w Centrum Kształcenia Podyplomowego Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej WIM poprzez platformę WIM-CON (https://wimcon.wim.mil.pl), a ewentualna rezygnacja z kursu, na który lekarz wcześniej się zapisał musi być zgłaszana w obowiązującym terminie ujętym w Planie Przedsięwzięć Szkoleniowych („Skalpel” nr 2 – luty 2019 r.) tylko mailowo – ckp@wim.mil.pl.

K. K.


Stanowisko Konwentu Prezesów ORL nr 2/2019
Poniżej prezentujemy stanowisko Konwentu Prezesów ORL nr 2/2019 z dn. 21 lutego 2019 r. w sprawie podwójnego karania lekarzy za nieprawidłowości przy wystawianiu recept na leki refundowane.
stanowisko nr 2.pdf 2019.02.25    (707 KB) 


Stanowiska NRL i Konwentu Prezesów
Poniżej prezentujemy stanowiska:
 • Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich
  • w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
 • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
  • w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
 • Naczelnej Rady Lekarskiej
  • w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Konwentu w sprawie ustawy o zawodzie lekarza.pdf 2019.02.12    (539 KB) 
Stanowisko NRL w sprawie specjalizacji.pdf 2019.02.12    (200 KB) 
Stanowisko NRL ws ustawy o zawodzie lekarza.pdf 2019.02.12    (140 KB) 

Praca dla lekarzy w Wałczu
Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu pilnie poszukuje do pracy lekarzy w następujących dziedzinach: psychiatrii, chorób zakaźnych, okulistyki, otolaryngologii, pediatrii, neonatologii, medycyny rodzinnej, położnictwa i ginekologii oraz lekarza medycyny.
Więcej informacji w załączonym zbiorze:
zatrudnimy lekarzy pilnie.doc 2019.02.05    (47 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
W dniach 7-9 marca 2019 r. odbędzie się we Wrocławiu II Ogólnopolska Konferencja "Farmaceuta na oddziale szpitalnym - optymalizacja opieki nad pacjentem". Aktualny program konferencji znajduje się na stronie internetowej www.konferencje.umed.wroc.pl/farmaceutanaoddziale/program2019/
Zarejestrujesz się na stornie: www.konferencje.umed.wroc.pl/farmaceutanaoddziale/rejestracja/

Czytaj więcej

Regulamin kształcenia

WAŻNE! REGULAMIN KSZTAŁCENIA na 2019 r.

Poniżej zamieszczony jest regulamin kształcenia bowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (CKPDZiSM WIM) w Warszawie w 2019 roku.
Regulamin kształcenia.doc 2019.05.15    (31 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Informacje na temat szkoleń przygotowanych przez Komisje Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL znajdują się poniżej.
Komunikat Komisji KiDZ.doc 2019.05.15    (47 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej
Koleżanki i Koledzy,
chciałbym Was poinformować, że w dniu 25 stycznia br. Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez zespół pod przewodnictwem dr. Jarosława Bilińskiego, powołany przez Ministra Zdrowia na mocy ubiegłorocznego porozumienia zawartego z przedstawicielami protestujących lekarzy rezydentów.
Uważamy, że wszelkie zmiany w systemie ochrony zdrowia powinny odbywać się przy aktywnym udziale samorządu lekarskiego. Jesteśmy przygotowani do prac legislacyjnych. W związku z tym, zwróciłem się do Ministra Zdrowia o przekazanie projektu do Naczelnej Rady Lekarskiej. Już teraz informuję, że w tym zakresie, w trybie natychmiastowym, zwołam nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, podczas którego skupimy się tylko i wyłącznie na zapisach zawartych w projekcie ustawy. Jestem pewien, że ten projekt może zapoczątkować zmiany w systemie kształcenia oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów – zmiany, które będą miały pozytywny wpływ nie tylko na naszą pracę, ale również na zdrowie i satysfakcję pacjentów.
W imieniu NRL oraz własnym, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaangażowanie i ogrom pracy, którą dr J. Biliński z Zespołem włożyli w ten projekt. Dziękuję także wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy przekazali swoje cenne uwagi.

Z pozdrowieniami,
A. Matyja, Prezes NRL


Czytaj stanowisko

W sprawie elektronicznego wystawiania e-zwolnień
Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują obligatoryjnie wszystkich lekarzy nowe zasady wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy w formie elektronicznej poprzez stosowanie e-ZLA.
Zwracam się do lekarzy i lekarzy dentystów członków Wojskowej Izby Lekarskiej z prośbą o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących praktycznego funkcjonowania e-ZLA w codziennej pracy lekarza/lekarza dentysty z podaniem daty i godziny zdarzenia niepożądanego (brak możliwości wyedytowania druku w systemie) na adres mailowy wojsko@hipokrates.org
Wszystkie zgłoszone incydenty pozwolą nam negocjować ewentualne zmiany.
Prezes Rady Lekarskiej
ppłk rez. lek. Artur Płachta


Kursy doszkalające
Na prośbę Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - prof. dr hab. med. Andrzeja Matyji, zamieszczamy w załączeniu informacje otrzymane od Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dot. kursu doszkalającego "Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy".

kursy szczepienia.pdf 2018.11.15    (37 KB) 

Wytyczne dla lekarzy POZ
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
W związku z realizacją projektu unijnego przez Naczelną Izbę Lekarską, w ramach którego powstała platforma internetowa wytyczne.org, serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami o projekcie oraz do udziału w upowszechnianiu jego efektów.
W ramach projektu pięć zespołów, złożonych z ekspertów klinicznych, lekarzy praktyków, reprezentantów pacjentów oraz metodologów evidence - based medicine, opracowało wytyczne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej:
 1. Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia zespołu pozakrzepowego
 2. Wytyczne postępowania w dnie moczanowej w Polsce/li>
 3. Wytyczne postępowania w depresji u dorosłych dla lekarzy rodzinnych
 4. Postępowanie w zaostrzeniach astmy u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych
Piąte wytyczne zespołu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej są w opracowaniu i ukażą się w przyszłym roku.
W związku z prowadzonymi działaniami informacyjnymi zapraszam do:Proszę o zaangażowanie i rozpowszechnianie informacji o projekcie pośród Koleżanek i Kolegów w swoich regionach.
Dodatkowych informacji o projekcie udziela Pani Karolina Maciorowska – Ośrodek NIL ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej, telefon 22 559 13 43, email: k.maciorowska@hipokrates.org

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Madej
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej


Stanowisko RL WIL z dnia 19 października 2018 r.
Poniżej prezentujemy stanowisko Rady Lekarskiej WIL z dnia 19 października 2018 r. w sprawie działań dotyczących utrzymania systemu profilaktyki chorób zakaźnych.

Stanowisko RL.pdf 2018.11.05    (337 KB) 

WAŻNE!!! Informacje dla kończących staż
Niezwłocznie po zakończeniu stażu podyplomowego należy złożyć w WIL komplet dokumentów, których wykaz zamieszczony jest w załączonym zbiorze "Prawo po stazu_procedura.doc".

Prawo po stazu_procedura.doc 2018.09.17    (31 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Dodatkowo do pobrania poniżej są:
 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej
 2. orzeczenie o stanie zdrowia

 3. RODO_oswiadczenie lekarza do wniosku o przyznanie PWZ.doc 2018.09.28    (41 KB)  

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Stanowisko Konwetu Prezesów ORL
Poniżej prezentujemy Stanowisko Konwentu Prezesów ORL z dnia 12 października 2018 r. w sprawie szczepień ochronnych.
Czytaj Stanowisko Konwentu Prezesów ORL
    List otwarty Prezesa NRL do lekarzy
Poniżej prezentujemy list otwarty Prezesa NRL do lekarzy dotyczący rekacji ruchów "antyszczepionkowych" na zdecydowane stanowisko NIL w promocję szczepień ochronnych oraz w walkę przeciwko tzw. ustawie „antyszczepionkowej”.

List otwarty Prezesa NRL do lekarzy.doc 2018.10.14    (27 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Udzielanie pomocy finansowej przez WIL
Poniżej publikujemy Uchwałę nr 277/18/VIII Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowej uchwały Rady Lekarskiej (Prezydium) Wojskowej Izby Lekarskiej dotyczącej udzielenia pomocy finansowej przez WIL oraz załącznik do ww. uchwały.

Ramowa Uchwała w sprawie pomcy finanswej.doc 2018.09.04    (209 KB)  
Uchwała Prezydium w sprawie przyjęcia ramowej uchwały o pomcy finanswej.doc 2018.09.04    (68 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Komunikat NIL - formularze oświadczeń do uzyskania podwyżki
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej zamieszczone zostały wzory formularzy dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów chcących skorzystać z uprawnień do podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).
Przygotowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej formularze uwzględniają uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.
Wobec powyższego rekomendujemy ich wykorzystanie i prosimy o przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o dostępności tych formularzy na stronie NIL. Proszę również, aby w miarę możliwości przekazali Państwo informację o dostępności ww. formularzy do dyrektorów szpitali.
Poniżej link do strony internetowej NIL z zamieszczonymi dokumentami:
https://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/formularze-oswiadczen-do-uzyskania-podwyzszenia-wynagrodzenia"
Z wyrazami szacunku
Andrzej Matyja
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej

--

Naczelna Izba Lekarska
ul Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
tel. (22) 559-13-35
fax. (22) 559-13-23
e-mail. sekretariat@hipokrates.org
www.nil.org.pl
    O realizacji porozumienia w sejmie
Na prośbę Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Prof. Andrzeja Matyji zamieszczamy poniżej:
 • komunikat Prezesa NRL dla lekarzy w sprawie stanu realizacji porozumienia Ministra Zdrowia z Rezydentami
 • poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678)

komunikat dla lekarzy-po komisji zdrowia-ustawa realizujaca porozumienie z rezydentami-MK.doc 2018.07.06    (49 KB)  
poprawki do ustawy o zm. ustwy o świadczeniach-porozumienie z rezydentami.doc 2018.07.06    (75 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


oraz
 • - skan porozumienia zawartego przez Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL w dn. 08.02.2018 r.

Porozumienie MZ z rezydentami.pdf 2018.07.06    (343 KB) 

RODO
W dniu 25 maja 2018 r. minął termin wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 (pot. RODO). [...]
Przy braku regulacji krajowych w tym zakresie, na podstawie dotychczasowych przepisów i dobrych praktyk, będąc w zgodności z zapisami RODO został opracowany zbiór pomocniczych materiałów. Załączone materiały zostały opracowane pod auspicjami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (przy współudziale innych Izb Lekarskich) i mogą być pomocne w opracowaniu niezbędnej dokumentacji. Stosując niniejsze wzory należy jednocześnie pamiętać, że dokumenty wynikowe powinny zostać dostosowane do Państwa potrzeb i rozmiaru działalności, a samo ich wykonanie nie zwalnia z ciągłej odpowiedzialności za przetwarzane dane osobowe.
Prosimy w pierwszej koejnosci zapoznać się ze zbiorem "Wprowadzenie do RODO i opracowania dokumentacji"

Wprowadzenie do RODO i opracowania dokumentacji.doc 2018.06.01    (39 KB)  
załącznik nr 1 _wykaz zbiorów_wersja_3.doc 2018.06.01    (36 KB)  
załącznik nr 1 a_wzór zgody_wersja_3.doc 2018.06.01    (28 KB)  
załącznik nr 1 b_wzór klauzuli informacyjnej_wersja_3.doc 2018.06.01    (33 KB)  
załącznik nr 1 c_1_wersja_3.doc 2018.06.01    (37 KB)  
załącznik nr 1 c_wzór upoważnienia_wersja_3.doc 2018.06.01    (36 KB)  
załącznik nr 1 d_wzór rejestru upoważnień_wersja_3.doc 2018.06.01    (31 KB)  
załącznik nr 1 e_oświadczenia poufności_wersja_3.doc 2018.06.01    (28 KB)  
załącznik nr 1 f_rejestr podmiotów, z którymi podpisano umowy powierzenia_wersja_3.doc 2018.06.01    (31 KB)  
załącznik nr 1 g_ewiedecnja udostępniania danych medycznych_wersja_3.doc 2018.06.01    (30 KB)  
załącznik nr 1 h_ewidencja udostępniania danych niemedycznych_werrsja_3.doc 2018.06.01    (31 KB)  
załącznik nr 2 _procedury analizy ryzyka_wersja_3.doc 2018.06.01    (78 KB)  
załącznik nr 2 a.doc 2018.06.01    (49 KB)  
załącznik nr 2 b.doc 2018.06.01    (117 KB)  
załącznik nr 2 c_przykładowa.doc 2018.06.01    (46 KB)  
załącznik nr 2 d_wersja_3.doc 2018.06.01    (40 KB)  
załącznik nr 3 zarządzenie w sprawie powołania IOD_wersja_3.doc 2018.06.01    (29 KB)  
załącznik nr 4 rejestr czynności przetwarzania_wersja_3.doc 2018.06.01    (35 KB)  
załącznik nr 5 raport incydentów_wersja_3.doc 2018.06.01    (35 KB)  
załącznik nr 6 plan ciągłości działania_wersja_3.doc 2018.06.01    (49 KB)  
załącznik nr 7 raport pokontrolny_wersja_3.doc 2018.06.01    (32 KB)  
załącznik nr 8 Wykaz zabezpieczeń_wersja_3.doc 2018.06.01    (35 KB)  
załącznik nr 9 wersja_3.doc 2018.06.01    (95 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Uruchomienie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) będzie rewolucyjną zmianą w obsłudze procesów związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów.
Więcej informacji oraz "Podręcznik użytkownika – Użytkownik innego zawodu mającego zastosowanie w ochronie zdrowia" - do pobrania na stronie internetowej NIL

Uwaga! Ważne dla osób zdających egzamin LEK/LDEK

Zgłoszenie do LEK i LDEK przeprowadzanych po dniu 1 maja 2017 r. będzie następowało wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Wyjątkowo do LEK i LDEK, które będą odbywać się we wrześniu 2017 r. zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
Szczegóły na stronie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Zmiana wysokosci składki członkowskiej

UWAGA! Przypominamy! Od 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej! Zmień zlecenie stałe w banku!
Przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej.
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Elektroniczne zwonienia lekarskie (e-ZLA)
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie przy ożyciu bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegóły dostępne są na stronie ZUS
    Komunikat NFZ
W załaczonym pliku prezentujemy komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. zasad nadawania unikalnych numerów recept na leki refundowane.

komunikat.pdf 2016.08.18    (311 KB) 

Odnaleziono obraz
Właściciel (lekarz wojskowy) zamieszczonego obok obrazu, w celu odebrania utraconej zguby proszony jest o kontakt. Telefon 501-448-457

Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskie obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. - 60 zł

Więcej informacji na temat zmiany wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Uchwały Przeydium RL WIL
Na posiedzeniu Prezydium Rady Lekarskiej WIL w dniu 21 sierpnia 2014 r. zostały podjęte dwie ważne uchwały
 • UCHWAŁA NR 1529/15/VII w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej
 • UCHWAŁA Nr 1530/15/VII w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

Teksty uchwał znajdują się w załączonych zbiorach.

UCHWAŁA RL-WIL-Osrodek-Doskonalenia-Zawodowego-WIL.doc 2015.09.15    (232 KB)  
UCHWAŁA-RL-WIL-Rada-Programowa.doc 2015.09.15    (199 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne

Ważne! Od 10 grudnia 2014 r. możesz ubezpieczyć się podczas wizyty w biurze WIL
Informujemy, iż na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy PZU a Wojskową Izbą Lekarską przy udziale konsorcjum brokerskiego Gras Savoye/Tamal od dnia 10 grudnia br. możliwe będzie zawarcie umowy ubezpieczeniowej w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej (ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa). Specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeń medycznych asecurama med obejmuje:
– ubezpieczenie OC (obowiązkowe) zawodowej PZU,
– ubezpieczenie OC (dobrowolne) zawodowej PZU.
W trosce o zapewnienie Państwu pełnej ochrony asecurama med proponuje rozszerzenie pakietu ubezpieczeń zawodowych o:
– ochronę prawną InsterRisk
– ubezpieczenie HIV/WZW Lloyd’s
– ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd’s.
W sprawie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia polisy należy kontaktować się z niżej wymienionymi pracownikami biura WIL w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00:
● Edytą Klimkiewicz tel. 22 6210493 w. 186, e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org
● Patrycją Wonatowską tel. 22 6210493 w. 175, e-mail: patrycja.wonatowska@gmail.com


Praca dla lekarzy w CKiK w Warszawie
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie pilnie poszukuje do pracy lekarzy medycyny.
Do głównych zadań będzie należało badanie oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz nadzorowanie poboru krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych.
Miejsce pracy: ul. Szaserów 128, Warszawa.
Forma zatrudnienia, warunki pracy oraz płacy do uzgodnienia.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 510 149 443

Warszawa, dnia 06.03.2019 r.

"Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Zapraszamy lekarzy do udziału w multimedialnym programie edukacyjnym pt. "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową", którego autorem jest Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk.
Udział w programie jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie i miejscu. Jest bowiem emitowany on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem pn. Medyczna Platforma Edukacyjna (www.medycyna.org.pl). w kategorii programy nieodpłatne, poz. Programy Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Program przeznaczony jest dla lekarzy objętych obowiązkiem doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277 poz. 1634). Pozytywny wynik testu wiedzy uprawnia do uzyskania 5 pkt. edukacyjnych.

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄWstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2019-06-10